Privacy verklaring ( AVG ) praktijk Oefentherapie Noordzij

Omdat u gebruik maakt van onze diensten, verwerkt Oefentherapie Noordzij uw persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ) in werking. Hierbij dienen wij aan de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens ( WPG ) te voldoen. Er wordt toezicht gehouden op een correcte naleving.

Welke gegevens verwerken wij:
Wij verwerken de volgende gegevens: naam, BSN, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummers, emailadres, huisarts, polisnummer, legitimatie en anamnese/onderzoek/behandel gegevens m.b.t. uw oefentherapeutische behandeling.

Contactpersoon:
Praktijkeigenaar Jeantine Noordzij, Oefentherapeut Mensendieck/Cesar, Kon. Julianaweg 16, 3241 XC te Middelharnis. M.b.t. vragen omtrent deze privacyverklaring kunt u contact opnemen via email: info@oefentherapienoordzij.nl

Redenen vastlegging van uw gegevens in uw behandeldossier op rechtsgronden (WGBO):

  • Ondersteunen en in stand houden van een goede (para)medische zorg en hulpverlening,
  • Voeren van doelmatig beheer en beleid in de organisatie, waaronder kwaliteitsbewaking van de zorg,
  • Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting,
  • Financiele afhandeling van de geboden zorg aan de patient danwel diens zorgverzekeraar waaronder het aanmaken, registreren en bewerken van declaraties.

Uw rechten:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt hiervoor contact opnemen met de praktijk via email. Het recht op dataportibiliteit geldt niet voor gegevens zoals bijvoorbeeld conclusies, diagnoses, vermoedens en behandelplannen. De verantwoordelijke kan u vragen om een kopie bij te voegen van uw rijbewijs, paspoort of ID.

Veiligheid van uw gegevens:
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen getroffen om verlies, onbevoegde toegang, misbruik, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Uw gegevens worden bij ons veilig opgeslagen in een Electronisch Patienten Dossier (EPD), via Winmens. Evt. papieren (vb. verwijzingen) worden in afgesloten dossierkasten bewaard. Wij hebben ook een meldplicht t.a.v. datalekken, als er een incident heeft plaatsgevonden waarbij uw gegevens mogelijk in handen zijn gekomen van onbevoegden, dan zijn wij verplicht dit te melden bij de Authoriteit Persoonsgegevens en wij zullen ook u daarvan op de hoogte brengen.

Bezoek website:
Bij uw bezoek aan onze website worden geen cookies gebruikt om uw internet gedrag te herleiden of op te slaan. Onze website draait onder een beveiligde verbinding (SSL).