Geriatrisch Oefentherapeut in Opleiding

In september 2021 ben ik, Jeantine, gestart met een nieuw bachelortraject aan de Hogeschool van Amsterdam, Geriatrische Oefentherapie. Ik vind het ontzettend belangrijk en leuk om mij continue te blijven bij- en nascholen. In de praktijk zie ik diverse klachten van jong, de leeftijd van zes jaar, tot oud, de oudste meneer die ik heb mogen behandelen was zelfs 98 jaar oud. Zowel het oefenprogramma als evt. cognitieve begeleiding is altijd op maat, passend bij uw leeftijd en mogelijkheden. Behandeling van de ouder wordende mens vraagt specifieke kennis omtrent het ouder worden, zowel op het fysieke als mentale vlak.

Daarnaast sluit ik met deze opleiding weer naadloos aan bij de nieuwe trends en ontwikkelingen:

1.Verdieping en verbreding oefentherapie Noordzij

Mensen die ouder worden willen zo gezond mogelijk ouder worden, ze willen blijven meedraaien in de maatschappij en mogelijk zelfs blijven werken. Klachten willen zij voorkomen of zo goed mogelijk beperken, oefentherapie kan hierbij meedenken, adviseren, preventieve zorg bieden en curatieve zorg gericht op fysiek en mentaal welzijn zowel prive als werkgerelateerd.

2. Nederland vergrijst

We zien dat men steeds ouder wordt en men wil graag zolang mogelijk zelfredzaam en gezond blijven. Ouderen willen, ondanks hun hoge leeftijd, midden in het leven staan, letterlijk kan de oefentherapeut hier bij helpen.

3. Verplaatsing ziekenhuiszorg naar de eerste lijnszorg

De eerste lijnszorg is voor de ouder wordende mens laagdrempeliger. Oefentherapeuten en ziekenhuisspecialisten kunnen hierbij nauw blijven samenwerken.

4. Nieuwste inzichten en kennis

Van een geriatrisch oefentherapeut wordt verwacht op de hoogte te zijn van recente inzichten en kennis omtrent geriatrie. Zo kunnen wij vlot communiceren en samenwerken met andere zorgdisciplines. Een geriatrisch oefentherapeut onderscheid zich op deze manier van een algemeen oefentherapeut.

5. Meer samenwerking

De praktijk oefentherapie Noordzij zal/is ook meer gaan samenwerken met andere geriatrische zorgdisciplines. Zo wordt de zorg rondom ouderen geoptimaliseerd.

 

Tot ziens in de praktijk!    Een indruk van de praktijk